Categories
All Posts Kitab

Kitabların faydası

Günlük həyatda eşitdiyimiz ifadələrdən biri : mal, məqam vacib deyildir əsas olan insanlıqdır.

Əslinə qalarsa bu ifadədə nəzərdə tutulan məna – olgunluq, zərafət, kübarlıq və nəzakətdir. Bir çox insan topluluqları tərəfindən bəyənilən insanlar özlərində məhz bu xüsusiyyətləri inkişaf etdirən fərdlərdir. İnsanın bu deyilən xüsusiyyətləri özündə doğru və əhatəli formada inkişaf etdirə biləcəyi ən faydalı qaynaq  isə kitablardır.

Hərkəs tərəfindən təqdir olunmaq istəyirsinizsə çoxlu sayda kitablar oxumalı və özünüzü hərtərəfli inkişaf etdirməlisiniz 🙂

By R.A.

life is full of nice moments ... let's catch them

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s